Ganztagsangebote Schulen/Cyłodnjowske poskitki w šuli

Diese Ganztagsangebote sind unterrichtsergänzende Bildungs-, Unterstützungs- und Betreuungsangebote. Die Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.


Serbska zakładna a wyša šula w Ralbicach poskića cyło-dnjowske poskitki. Tole su wučbu dospołnjace, podpěrace a wothladowace poskitki. Naprawa financuje so sobu z daw-kowymi srědkami na zakładźe hospodarskehoho plana, wob-zamknjeneho wot zapósłancow sakskeho krajneho sejma.

Zurück